Όραμα

  Αξίες :

  Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
  Καινοτόμα προηγμένης τεχνολογίας προϊόντα
  Συνεχόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση
  Βελτίωση του ιατρού και της ζωή των ασθενών του
  Παροχή υψηλής ποιότητας χειρουργικών προμηθειών & εξοπλισμού


 

 

Η αποστολή μας :

Η αποστολή μας είναι η ανάπτυξη και η παροχή τεχνολογικών καινοτομιών που θα επιτρέψουν στους χειρουργούς να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά, ακόμα και τις πιο πολύπλοκες διαταραχές της σπονδυλικής στήλης. Η Nspine αγωνίζεται για να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της πιο υψηλής ποιότητας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ζωής των χειρουργημένων ασθενών.